Forteljande motiv

 


Nattverden
Gresk variant.
Eggtempera på bøk.
26 x 35 cm (2000)

Kristus i Getsemane
Russisk variant, Novgorodskulen.
Eggtempera på bøk
30 x 38 cm (2000)
  Krossfestinga
Triptykon.
Eggtempera på bøk.

25 x 40 cm (1995)

Nedtakinga frå krossen
Russisk variant, Novgorodskulen.
Eggtempera på bøk. Polert gull.

45 x 65 cm (2000)

       
        Tilbake Neste