Faderens Son er det første og presist like bilete (ikon) av den usynlege Gud, for han openberrar Faderen i sin eigen person.

Triptykon
Kristus med Guds Mor Maria og Johannes Døyparen


Vi brukar alle sansane våre for å laga verdige bilete av Kristus, og vi helgar den edlaste av sansane, som er synet. For slik ord oppbyggjer øyra, slik stimulerer biletet auga. Det boka er for den lærde, er biletet for den ulærde


I tidlegare tider kunne Gud, som er utan form eller lekam,
aldri avbildast. Men no når Gud er sett i kjøtet i samtale
med menneske, lagar eg eit bilete av den Gud som eg ser.
Eg tilber ikkje materien; eg tilber materiens Skapar
som vart materie for mi skuld, som ville ta bustad i materien,
som fremja mi frelse gjennom materien.

 Johannes av Damaskus

 

 

 


© 2002 Solrunn Nes Utvikla i samarbeid med Øyvind Andersen og Torgeir Ulvedal Nes