Rekonstruksjon av Hamre-frontalen
 

Den gamle Hamre-frontalen (1300-talet)
Foto: Svein Skare, Historisk Museum, UIB
Originalt midtparti Nytt midtparti

Sjå utsnitt av kvart enkelt motiv

Midtparti
Bodskapen til Maria
Visitasjonen
Jesu fødsel

Josefs draum
Engel og Maria med barnet
Vismennene
Framberinga i tempelet
Hyrdingane

 

Den nye Hamre-frontalen (1995)    
  ARTIKKEL: Tilbake Neste
Dyrebar skatt på veg attende (Kristoffer Foldøy)