Utsmykkingsoppdrag
 

Prosesjonskrusifiks (1990)
Døvekyrkja i Bergen
Hamre-frontalen (1995)
Hamre kyrkje, Osterøy
Tranfigurasjons-ikon (1989)
Aylsford Friary, England
St. Paul kyrkje (1991) Tjugum-frontalen (1998)
Tjugum kyrkje, Balestrand
Fantoft nye stavkyrkje (1997)