Rekonstruksjon av Tjugum-frontalen
 

Thadeus, Bartimeus og Petrus (original)
Foto: Svein Skare, Historisk Museum, UIB
Thadeus, Bartimeus og Petrus (ny)
Rekonstruksjon av feltet oppe til høgre. Figurane på originalen er her nesten heilt intakte. Berre andletet til Peter og mindre delar av draktene måtte gjenskapast.


Stephanus, Nicholas og Walfridus av York (original
Foto: Svein Skare, Historisk Museum, UIB
Stephanus, Nicholas og Walfridus av York (ny)
Til venstre: Stormartys Stefanus i diakondrakt. Han held ein stein i venstre hand. Sårmerket i hovudet synleggjer martyriet. I midten; Den gavmilde biskop Nicholas a v Myra. Til høgre: Biskop Walfrid av York.
      Tilbake Neste